privacyverklaring

Privacyverklaring
Hier vind je de privacyverklaring van mijn thuisgevoel. In deze verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door mijn thuisgevoel. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Mijn thuisgevoel verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Let op: Deze privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom slim om deze verklaring periodiek na te lezen.

Zorgvuldige bescherming
Mijn thuisgevoel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnthuisgevoel.nl. Deze verklaring geldt voor alle pagina’s en blogs van mijn thuisgevoel.

Wie is verantwoordelijk?
Kristel Klomp van Baal, eigenaar van het blog mijn thuisgevoel is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring. Kristel Klomp van Baal, Constantiastraat 26 1215 CK te Hilversum. Via info@mijnthuisgevoel.nl kun je contact met mij opnemen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mijn thuisgevoel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • -E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je persoonsgegevens sturen naar: info@mijnthuisgevoel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Waarom gegevens bewaren?
Mijn thuisgevoel bewaart jouw gegevens om de volgende redenen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief. (mits je je hiervoor hebt ingeschreven)
 • Contact op te nemen via mail ten behoeve van een vraag of activiteit die is overeengekomen.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om bijvoorbeeld informatie te leveren of delen.
 • Om het delen van content via social media (diensten van derde partijen) mogelijk te maken.
 • Om de website van mijn thuisgevoel en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Om te voldoen aan de op mijnthuisgevoel.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Let op: op deze website staan ook links naar websites van andere partijen. Mijn thuisgevoel is er niet verantwoordelijk voor hoe deze partijen met jouw gegevens omgaan. Elke website heeft hiervoor zijn eigen privacystatement.

Gegevens verstrekken aan derden
Mijn thuisgevoel zal nooit zonder jouw toestemming jouw gegevens verstrekken aan derden. Dit doen wij alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om mijn Blog te kunnen laten bestaan, heb ik  met een aantal partijen wel een verwerkingsovereenkomst. Dit zijn:

 • Google voor google analytics
 • Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrieven
 • TransIP voor de hosting van de website
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Met deze bedrijven is overeengekomen dat zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor deze verwerking blijft mijn thuisgevoel verantwoordelijk.

Cookies
Mijn thuisgevoel maakt gebruik van cookies. Weet jij wat een cookie is? Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Mijn thuisgevoel gebruikt deze cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Dat wil zeggen dat dit blog goed kan blijven werken en dat bepaalde voorkeuren van jou bewaard blijven. Daarnaast staan er op deze website ook cookies waarmee we het surfgedrag van de bezoekers van mijnthuisgevoel.nl kunnen bijhouden.

Tip: Je kan je afmelden voor deze cookies. Dit moet je doen bij je eigen internetbrowser. Deze kan je zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een aantal cookies:

 • Google Analytics
  Hiermee kan ik zien hoe jij mijn website gebruikt. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft mijn thuisgevoel een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heeft mijn thuisgevoel het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.
 • Social media
  Op deze website staan op verschillende plaatsen buttons naar social media die worden gebruikt. Het gaat hier om Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Bloglovin en Twitter. Door deze buttons kun je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Mijn thuisgevoel heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 • Tracking cookies
  Op deze website zijn tracking cookies geplaatst. Deze houden jouw surfgedrag bij. De reden is dat ik zo op maat content kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website word je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Facebookpixel
  Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een facebookpixel. Hiermee krijg ik inzicht over de manier waarop de website wordt gebruikt. Om zo kwaliteit en effectiviteit te meten.  Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor mijn thuisgevoel geen voorafgaande toestemming van je nodig heeft voor gebruik van Facebookpixel.

Geautomatiseerde besluitvorming
mijn thuisgevoel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mijn thuisgevoel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor de hosting van de website
 • Mailchimp voor bijhouden van abonnees van de nieuwsbrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnthuisgevoel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren?
Mijn thuisgevoel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zorgvuldigheid belangrijk
Ik deze verklaring heel zorgvuldig opgesteld. Maar mocht je toch nog zaken missen, laat mij dit dan via info@mijnthuisgevoel.nl weten. Mijn thuisgevoel heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Mocht het gaan om grote wijzigingen dan zal ik dit via mijn website bekend maken. Je heb de mogelijkheid om een klacht in te dienen  bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar ik vind het fijn al je eerst via bovenstaand mailadres contact met mij oplost om te kijken of wij hier samen uit kunnen komen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnthuisgevoel.nl.